Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Kloosterweg 6 Aagtekerke
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0717.0138WPAagteBgb-OW01
1 Inleidende regels
 
Artikel 1 Begrippen
 
1.1 plan
het wijzigingsplan 'Kloosterweg 6 Aagtekerke' met identificatienummer NL.IMRO.0717.0138WPAagteBgb-OW01 van de gemeente Veere.
 
1.2 bestemmingsplan
De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.
 
2 Bestemmingsregels
Artikel 2 Bestaande regels van toepassing
 
Het plan vormt een wijzigingsplan bij het vigerende plan “Buitengebied Veere” en de eerste herziening van dit plan. Voor de regels bij de gewijzigde bestemmingslegging, wordt terugverwezen naar het moederplan. De regels die deel uitmaken van het bestemmingsplan “Buitengebied Veere”, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0717.0016BPBGAP-VG01 en NL.IMRO.0717.0124BPGh-VG01 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen) zijn van toepassing. Alle op de verbeelding opgenomen bestemmingen en aanduidingen komen in de regels van het moederplan reeds voor, zodat de verbeelding van het wijzigingsplan en de regels van het moederplan een sluitende combinatie vormen.
 
Hiertoe is de digitale versie van het wijzigingsplan met IMRO-code NL.IMRO.0717.0138WPAagteBgb-OW01, op ruimtelijkeplannen.nl, gekoppeld aan het plan “Buitengebied Veere” en de herziening.
  
3 Overgangs- en slotregels
Artikel 3 Slotregel
 
Deze regels worden aangehaald als:
 
Regels van het wijzigingsplan 'Kloosterweg 6 Aagtekerke' van de gemeente Veere.