behorende bij het bestemmingsplan ‘Kom Oostkapelle’ van de gemeente Veere.

 

Regels totaal overzicht

 

HOOFDSTUK 1      Inleidende regels

Artikel 1              Begrippen

Artikel 2              Wijze van meten

HOOFDSTUK 2      Bestemmingsregels

Artikel 3              Agrarisch

Artikel 4              Bedrijf

Artikel 5              Detailhandel

Artikel 6              Gemengd - 1

Artikel 7              Gemengd - 2

Artikel 8              Groen

Artikel 9              Horeca

Artikel 10            Kantoor

Artikel 11            Maatschappelijk

Artikel 12            Natuur

Artikel 13            Recreatie - Dagrecreatie

Artikel 14            Recreatie - Verblijfsrecreatie-1

Artikel 15            Schuur

Artikel 16            Sport

Artikel 17            Verkeer

Artikel 18            Water

Artikel 19            Wonen

Artikel 20            Waarde - Archeologie-1

Artikel 21            Waarde - Archeologie-2

Artikel 22            Waarde - Archeologie-3

HOOFDSTUK 3      Algemene regels

Artikel 23            Anti-dubbeltelbepaling

Artikel 24            Algemene bouwregels  

Artikel 25            Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening

Artikel 26            Algemene aanduidingsregels

Artikel 27            Algemene afwijkingsregels

Artikel 28            Algemene wijzigingsregels

Artikel 29            Overige regels

HOOFDSTUK 4      Overgangs- en slotregels

Artikel 30            Overgangsrecht

Artikel 31            Slotregel

1.    Staat van Bedrijfsactiviteiten (gemengd);

2.    Staat van Horeca-activiteiten.