Terug naar inhoudsopgave

Artikel 29

Overige regels

29.1      Werking wettelijke regeling

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het moment van vaststelling van het plan.