Terug naar inhoudsopgave

Artikel 25

Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening

De regels van stedenbouwkundige aard en de bereikbaarheidseisen van paragraaf 2.5 van de bouwverordening zijn uitsluitend van toepassing, voor zover het betreft:

a.    bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer, brandblusvoorzieningen;

b.    brandweeringang;

c.    bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten;

d.    de ruimte tussen bouwwerken;

e.    parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen.